O nas

Po latach pracy i nauki postanowiliśmy podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Rozpoczęliśmy działalność szkoleniową, aby zapewnić na rynku gastronomicznym wykwalifikowaną obsługę kelnerską. Naukę wzorujemy na dawnych, powojennych naukach mistrzów kelnerskich, kiedy zawód kelnera był znacznie bardziej wymagający.

Dajemy możliwość uzyskania zawodu kelnera – przygotowujemy do egzaminu na Czeladnika i Mistrza Kelnera. Swoje oferty kierujemy do szkół gastronomicznych, restauracji i hoteli, osób prywatnych chcących podnieść swoje kwalifikacje. W trakcie przygotowań jest projekt szkoleń kelnerskich przygotowujących do egzaminu czeladnika i mistrza kelnera na mocy ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r., z nowelizacją obowiązującą od 5 grudnia 2015 roku.

Prowadzimy szkolenia i kursy kelnerskie dla szkół gastronomicznych – uczniów i nauczycieli. Wspólnie podejmujemy wyzwania stawiane nauczycielom zawodów gastronomicznych. Młodym adeptom sztuki kelnerskiej pomagamy wejść na gastronomiczny rynek pracy.

Czynnik ludzki uważamy za jeden z najważniejszych w rozwoju przedsiębiorstwa. Przyglądamy się dokładnie lokalom gastronomicznym, aby wiedzieć jak poprawić konkurencyjność i zwiększyć przychody z działalności. Jesteśmy gotowi podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem prowadząc szkolenia dla kelnerów w Państwa restauracji.

Kurs kelnerski

Certyfikowane kursy zawodowe kelnerskie i specjalizacje z tym związane: barman, barista, sommelier. Wszystko opisane w systemie modułowym i podzielone szczegółowo na tematy lekcji. Dobierając wybrane tematy mogą Państwo stworzyć własny plan/harmonogram nauczania według swoich oczekiwań.

Celem naszej edukacji jest przekazanie wiedzy i konkretnych umiejętności zawodowych. Wykorzystywane metody kształcenia: wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty praktyczne, pokazy na żywo,  prezentacje multimedialne.

Istnieje możliwość przystąpienia do >>EGZAMINU sprawdzającego i uzyskania świadectwa posiadanych umiejętności. 

Kursy gastronomiczne (kelnerskie, barmańskie, sommelierskie, baristyczne) wraz z egzaminem przeznaczone są dla restauracji, hoteli, barów/pubów, szkół (uczniów i nauczycieli) oraz osób indywidualnych

Poniżej prezentujemy przykładowe, wielokrotnie sprawdzone programy szkoleń kelnerskich.

Egzamin

Egzaminy zawodowe dla kelnera łącznie ze specjalizacją barmana, baristy i sommeliera przeprowadza zewnętrzna instytucja: Izba Rzemieślnicza Mazowsza Kurpi i Podlasia.

Egzaminy potwierdzają nabyte umiejętności zawodowe i posiadaną wiedzę. Mogą dotyczyć całego programu nauczania w zawodzie lub wybranej części (modułów, tematów). Dodatkowo, jeśli uczestnik spełnia wymogi określone zapisami ustawy o rzemiośle może otrzymać tytuł zawodowy Czeladnika lub Mistrza Kelnera.

Za naszym pośrednictwem można składać wnioski o przystąpienie do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia. Zapraszamy kelnerów z całej Polski.

Każdy egzamin składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

 

Trenerzy

Aktywni zawodowo kelnerzy z nawet 30 letnim stażem pracy. Doświadczeni trenerzy, instruktorzy i pedagodzy. Członkowie regionalnych i ogólnopolskich organizacji, instytucji, stowarzyszeń. Pracując w zawodzie kelnera nauczyliśmy się profesjonalnej obsługi gościa. Wzorujemy się na dawnych naukach mistrzów kelnerskich. Jesteśmy świadomi zmian jakie zaszły w restauracjach od czasów powojennych. Zmieniają się warunki ekonomiczne, oczekiwania konsumentów, obyczaje i standardy obsługi konsumenta. Znając podstawowe, fundamentalne zasady obsługi kelnerskiej, kierując się logiką i zdrowym rozsądkiem, widząc zmieniające się co roku informacje w szkolnych podręcznikach jesteśmy w stanie rozwiać Państwa wątpliwości, pokazać najbardziej skuteczne metody pracy i nauczyć wykonywania zawodu kelnera w pełni profesjonalnie.

Artur Długosz

Wykształcenie wyższe menadżerskie.
Kwalifikacje w zawodzie kelnera potwierdzone egzaminem państwowym.
Instruktor praktycznej nauki zawodu Kelner z ukończonym kursem pedagogicznym.
Członek komisji egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.
Regionalny Przedstawiciel Stowarzyszenia Kelnerów Polskich.
Ukończone szkolenia barmańskie i kelnerskie.
Ukończone liczne szkolenia z audytu wewnętrznego, sprzedaży, negocjacji oraz liczne szkolenia miękkie biznesowe.
Organizator imprez o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
Obsługiwał przyjęcia dla wysokich urzędów i instytucji państwowych.

Bernard Sitarski

Absolwent Studium Hotelarsko-Gastronomicznego w Warszawie.
Technik i organizator usług gastronomicznych.
Instruktor praktycznej nauki zawodu Kelner z ukończonym kursem pedagogicznym.
Czynnie pracujący w kelner, w renomowanej włoskiej restauracji Parmizzano w hotelu Marriott*****
Ponad 30 lat doświadczenia w zawodzie, m.in. w słynnych warszawskich restauracjach Adria i Chicago Grill.
Członek komisji egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.
Vice Prezes Stowarzyszenia Kelnerów Polskich.
Wielokrotny juror Mistrzostw Polski Młodych Kelnerów.

Roman Stobnicki

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej (kierunek: turystyka i rekreacja) oraz Technikum Gastronomicznego.
Instruktor praktycznej nauki zawodu Kelner z ukończonym kursem pedagogicznym.
Członek komisji egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.
Dyplom QCT (Quality Certified Trainer) w zawodzie kelnera.
Długoletnie doświadczenie na stanowisku kelner w hotelach i restauracjach w Polsce i za granicą.
Od ponad 20 lat pracownik 5* hotelu Warsaw Marriott Hotel na stanowisku kelner room-service.
Ukończył szereg kursów w zakresie obsługi gości oraz prowadzenia szkoleń.
Szkoleniowiec wielu uczniów i praktykantów z zakresu obsługi gości.