O nas

Po latach pracy i nauki postanowiliśmy podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Rozpoczęliśmy działalność szkoleniową, aby zapewnić na rynku gastronomicznym wykwalifikowaną obsługę kelnerską. Naukę wzorujemy na dawnych, powojennych naukach mistrzów kelnerskich, kiedy zawód kelnera był znacznie bardziej wymagający. Jesteśmy instytucją kształcenia ustawicznego w zawodzie kelnera i wszystkich jego specjalizacjach: barman, sommelier, barista.

Dajemy możliwość uzyskania zawodu kelnera – przygotowujemy do egzaminu Czeladniczego i Mistrzowskiego w zawodzie Kelner. Swoje oferty kierujemy do szkół gastronomicznych, restauracji i hoteli, osób prywatnych chcących podnieść swoje kwalifikacje. W trakcie przygotowań jest projekt szkoleń kelnerskich przygotowujących do egzaminu o na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie kelner na mocy ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r., z nowelizacją obowiązującą od 5 grudnia 2015 roku.

Prowadzimy szkolenia i kursy kelnerskie dla szkół gastronomicznych – uczniów i nauczycieli. Wspólnie podejmujemy wyzwania stawiane nauczycielom zawodów gastronomicznych. Młodym adeptom sztuki kelnerskiej pomagamy wejść na gastronomiczny rynek pracy.

Czynnik ludzki uważamy za jeden z najważniejszych w rozwoju przedsiębiorstwa. Przyglądamy się dokładnie lokalom gastronomicznym, aby wiedzieć jak poprawić konkurencyjność i zwiększyć przychody z działalności. Jesteśmy gotowi podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Kurs kelnerski

Certyfikowane kursy zawodowe kelnerskie i specjalizacje z tym związane: barman, barista, sommelier. Wszystko opisane w systemie modułowym i podzielone szczegółowo na tematy lekcji. Dobierając wybrane tematy mogą Państwo stworzyć własny plan/harmonogram nauczania według swoich oczekiwań.

Celem naszej edukacji jest przekazanie wiedzy i konkretnych umiejętności zawodowych. Wykorzystywane metody kształcenia: wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty praktyczne, pokazy na żywo,  prezentacje multimedialne.

Kursy gastronomiczne (kelnerskie, barmańskie, sommelierskie, baristyczne) wraz z egzaminem przeznaczone są dla restauracji, hoteli, barów/pubów, szkół (uczniów i nauczycieli) oraz osób indywidualnych

Istnieje możliwość przystąpienia do >>EGZAMINU sprawdzającego bez wymaganego doświadczenia zawodowego i uzyskania świadectwa posiadanych umiejętności.

Poniżej prezentujemy przykładowe, wielokrotnie sprawdzone programy szkoleń kelnerskich.

Egzamin

Egzaminy zawodowe dla kelnera łącznie ze specjalizacją barmana, baristy i sommeliera przeprowadza zewnętrzna instytucja: Izba Rzemieślnicza Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie.

Egzaminy potwierdzają nabyte umiejętności zawodowe i posiadaną wiedzę. Mogą dotyczyć całego programu nauczania w zawodzie lub wybranej części (modułów, tematów). Dodatkowo, jeśli uczestnik spełnia wymogi określone zapisami ustawy o rzemiośle może otrzymać tytuł zawodowy Czeladnika lub Mistrza w zawodzie Kelner.

Za naszym pośrednictwem można składać wnioski o przystąpienie do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie wchodzącej w skład Związku Rzemiosła Polskiego – najstarsza i największa ogólnopolska, społeczno-zawodowa organizacja samorządu gospodarczego. Zapraszamy kelnerów z całej Polski!

Każdy egzamin składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Trenerzy

Aktywni zawodowo kelnerzy z nawet 30 letnim stażem pracy. Doświadczeni trenerzy, instruktorzy i pedagodzy. Członkowie regionalnych i ogólnopolskich organizacji, instytucji, stowarzyszeń. Pracując w zawodzie kelnera nauczyliśmy się profesjonalnej obsługi gościa. Wzorujemy się na dawnych naukach mistrzów kelnerskich. Jesteśmy świadomi zmian jakie zaszły w restauracjach od czasów powojennych. Zmieniają się warunki ekonomiczne, oczekiwania konsumentów, obyczaje i standardy obsługi konsumenta. Znając podstawowe, fundamentalne zasady obsługi kelnerskiej, kierując się logiką i zdrowym rozsądkiem, widząc zmieniające się co roku informacje w szkolnych podręcznikach jesteśmy w stanie rozwiać Państwa wątpliwości, pokazać najbardziej skuteczne metody pracy i nauczyć wykonywania zawodu kelnera w pełni profesjonalnie.

Artur Długosz

Wykształcenie wyższe menadżerskie.
Kwalifikacje w zawodzie kelnera potwierdzone egzaminem państwowym.
Instruktor praktycznej nauki zawodu Kelner z ukończonym kursem pedagogicznym.
Członek komisji egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.
Regionalny Przedstawiciel Stowarzyszenia Kelnerów Polskich.
Ukończone szkolenia barmańskie i kelnerskie.
Ukończone liczne szkolenia z audytu wewnętrznego, sprzedaży, negocjacji oraz liczne szkolenia miękkie biznesowe.
Organizator imprez o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
Obsługiwał przyjęcia dla wysokich urzędów i instytucji państwowych.

Bernard Sitarski

Absolwent Studium Hotelarsko-Gastronomicznego w Warszawie.
Technik i organizator usług gastronomicznych.
Instruktor praktycznej nauki zawodu Kelner z ukończonym kursem pedagogicznym.
Czynnie pracujący w kelner, w renomowanej włoskiej restauracji Parmizzano w hotelu Marriott*****
Ponad 30 lat doświadczenia w zawodzie, m.in. w słynnych warszawskich restauracjach Adria i Chicago Grill.
Członek komisji egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.
Vice Prezes Stowarzyszenia Kelnerów Polskich.
Wielokrotny juror Mistrzostw Polski Młodych Kelnerów.

Roman Stobnicki

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej (kierunek: turystyka i rekreacja) oraz Technikum Gastronomicznego.
Instruktor praktycznej nauki zawodu Kelner z ukończonym kursem pedagogicznym.
Członek komisji egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.
Dyplom QCT (Quality Certified Trainer) w zawodzie kelnera.
Długoletnie doświadczenie na stanowisku kelner w hotelach i restauracjach w Polsce i za granicą.
Od ponad 20 lat pracownik 5* hotelu Warsaw Marriott Hotel na stanowisku kelner room-service.
Ukończył szereg kursów w zakresie obsługi gości oraz prowadzenia szkoleń.
Szkoleniowiec wielu uczniów i praktykantów z zakresu obsługi gości.